10 nejpodivuhodnějších ostrovů s endemity

30. září 2011 v 20:49 | forusrakos |  10 NEJ
Jak jsem slíbil, tak posledním článkem v měsíci bude vždy "10 nej..." Jako první jsem si připravil 10 nejpodivuhodnějších ostrovů s endemity (pro toho, kdo by nevěděl, endemit = organismus žijící pouze na malém území země - většinou na ostrově a nikde jinde), do kterých jste mi dávali tipy i vy - čtenáři blogu Forusrakos. Za Vaše nápady Vám moc děkuji. Některé jsem použil, některé, o kterých jsem nenašel dostatek informací, jsem nepoužil, ale přesto si jich vážím. :) Tak a teď už 10. místo:

10. místo - Havajské ostrovy

Havaj je souostroví sopečného a korálového původu v Tichém oceánu spadající pod USA. Čítá 19 větších ostrovů a spoustu menších ostrůvků a skal. Havaj je známá hlavně díky svým písečným plážích, přátelskému obyvatelstvu a v neposlední řadě také díky krásné přírodě, v níž žije spousta živočichů, které nikde jinde na světě nenajdeme. Jedním z mnoha endemitických ptáků je i berneška havajská, která v minulosti již téměř vyhynula, když lidé její stavy snížili na pouhých 30 jedinců. Od 50. let minulého století ale jejich stavy zase pomalu narůstají, a tak můžeme tento druh považovat za zachráněný. V minulosti na Havaji žily i druhy bernešek až čtyřikrát větší než je ta dnešní, ty byly nelétavé a vyhynuly asi před 500 000 lety. Jako další ptačí obyvatele můžeme zmínit ohroženou lysku havajskou, káně havajskou nebo vránu havajskou, která už dokonce v přírodě úplně vyhynula a přežívá pouze v zajetí. Zajímavostí je, že někteří zástupci síťokřídlého hmyzu na Havaji ztratily schpnost létat, a to zřejmě proto, aby je vítr neodvál do moře.
berneška havajská


9. místo - Sulawesi

Sulawesi (nebo také Celebes) je čtvrtým největším ostrovem Indonésie. Stejně jako po celé Indonésii, i tady žije spousta endemitických zvířat. Jedním z nejvýraznějších obyvatelů pralesa je babirusa celebská. Její největší zvláštností jsou kly, které se od tlamy často točí až k očním dutinám. Domorodci si dříve mysleli, že se za ně babirusy zavěšují na větve, aby byly při spánku v bezpečí před predátory, to je ale nesmysl, protože kly samy o sobě jsou velmi křehké a navíc mají mělké kořeny, takže by až stokilovou váhu těla babirusy asi nevydržely. Dalším poměrně známým endemitem je anoa nížinná, která je největším obyvatelem ostrova i přesto, že je vůbec nejmenším, ale také nejstarším žijícím turovitým kopytníkem. Na ostrově je také velké množství primátů včetně nártounů, z nichž je několik druhů endemitických, nebo kriticky ohrožených makaků chocholatých. Mezi endemitické ptáky patří velmi hojný lori ozdobný.
babirusa

8. místo - Austrálie

I když Austrálie v žádném případě není ostrov, rozhodl jsem se jí sem zařadit, protože na žádném jiném kontinentu nežije tak rozmanitá a neobvyklá fauna jako tady. Asi 80% zdejší fauny tvoží endemiti a to je dáno hlavně tím, že Austrálie se poměrně brzy oddělila od ostatních světadílů a žila si svůj vlastní život. Symbole Austrálie jsou dnes klokani, kteří kromě ní žijí ještě na Papuy-Nové Guiney a v Tasmánii, ovšem jen některé druhy. Kromě klokanů žije v Austrálii i nespočet dalších vačnatců, příkladem může být koala, která nedá do pusy nic jihého, než listy blahovičníku, bizarní vombat nebo již vyhybený vakovlk. Další australskou zvláštností jsou ptakořitní, což jsou jediní savci, kteří snáší vejce. Mezi ně patří ptakopysk, ježura a tři druhy paježury. Dalšími obyvateli Austrálie jsou hojní ptáci emu nebo stejně hojní ledňáci obrovští, kteří jsou obří obdobou našich ledňáčků.
koala
klokan rudokrký

7. místo - Mauritius a Reunion

Toto souostroví a malý ostrov v Indickém oceánu západně od Madagaskaru jsem sem dal z toho důvodu, že zde kdysi žily dva druhy velkých nelétavých ptáků, které už ale člověk stihnul vyhubit. Na Mauritiu byl v 17. století vyhuben dronte mauitiuský známý spíše jako dodo nebo blboun nejapný. Tuto přezdívku dostal kvůli důvěřivosti, kterou projeval k lidem. Pro ně byl pak lov těchto měkkozobých ptáků snadnější. Lovili je i přesto, že jejich maso prý nebylo nijak dobré. Mnohem větší zásluhy na vyhubení dodonů ale mají predátoři, které s sebou Evropané na ostrov přivezli, tedy krysy, kočky, lasice... Na Reunionu žil méně známý příbuzný dronte mauritiuského, kterému se přezdívá dodo samotář, ale jeho správný český vědecký název zní dronte samotářský. Stejně jako dronte mauritiuský si i on mohl dovolit ztratit schopnost letu, protože nebyl zvyklý na přirozené nepřátele. Dovlečená zvířata se nakonec stala koncem i pro dodony z Reunionu, a tak se opakoval ten samý scénář jako na Mauritiu. Z písemných záznamů se nám ale dochovalo, že si námořníci pochvalovali chuť reunionských dodonů narozdíl od těch z Mauritiu. Nejbližším dnešním přibuzným obou těchto druhů je holub nikobarský.
dronte mauritiuský
dronte samotářský

6. místo - Nová Guinea

I druhý největší ostrov světa se pyšní mnoha endemitickými druhy. Většinu povrchu Nové Guyney pokrývají tropické deštné lesy, v nichž žije čeleď velmi pestrých pěvců. Těmi pěvci jsou rajky. Mezi rajky se řadí asi 40 druhů pestrobarevných ptáků, drtivá většina z nich žije právě na Nové Guiney. Asi nejznámější je rajka malá a rajka velká. Mezi nejpestřeji zbarvené patří ješrě rajka Wilsonova, rajka spiráloocasá nebo rajka nádherná. Dále prales na Nové Guiney obývá třeba kasuár přilbový, který ale žije i na druhé strně Torresova průlivu, tedy v Austrálii. Kasuár je sice býložravec, ale jsou známy i případy, kdy agresivní jedinci napadli člověka. Velmi hojný je tu i vačnatec kuksus skvrnitý, který má tak silné drápy, že když se jimi zaryje do stromu, tak ho odtud snad nic nedostane.

rajky

5. místo - Tasmánie

Tasmánie je ostrov jižně od východní Austrálie, pod kterou také spadá. Fauna je tam podobná té v Austrálii, až na jednu zvláštnost, a tou není nic jiného než ďábel medvědovitý. Ten je od doby, kdy lidé vyhubyli vakovlka největším dravým vačnatcem. Podle kosterních pozůstatků víme, že kdysi žil po celé Austrálii, ale za jeho vymizením zřejmě nestojí Evropané, protože se odhaduje, že vyhynul cca 400 let před příchodem prvních lidí z Evropy. Mezi nejpravděpodobnější teorie o jeho vyhynutí se řadí ta, že podlehl tlaku konkurence, v tomto případě je to pes dingo. Podobný osud, který stál australskou populaci život se může brzy opakovat v Tasmánii, kde v současné době populace ďáblů medvědovitých bojuje s rakovinou obličeje. Poprvé je v Tasmánii tato choroba zaznamenána v roce 1995 a od té doby se stavy ďáblů medvědovitých snížily až o 50%. Na rakovinu umírá 100% postižených zvířat. Na tváři, v puse a kolem ní se jim vytvoří nádor, který znemožňuje příjem potravy. Zvíře potom do několika týdnů umírá hlady.
ďábel medvědovitý

4. místo - Komodo

Tento malý ostrůvek spadající pod Indonésii leží mezi ostrovem Flores a Sumbawa. Komodo je známé hlavně kvůli výskytu největšího ještěra na světa - varana komodského. Ten kromě Komoda žije ještě na několika málo přilehlých ostrovech. Komodští varani dorůstají délky až 3 m jsou zřejmě pozůstatkem megafauny, která kdysi v Indonésii a Austrálii žila. Jejich předky tedy klidně může být australská sedmimetrová Megalania, která v Austrálii žila ještě po příchodu prvních lidí. O tzv. komodských dracích je známo, že jejich kousnutí může být pro člověka smrtelně nebezpečné. Sliny varanů sice nevylučují jed, ale mezi jejich zuby zůstává maso, které postupně hnije a ukládají se do něj různé bakterie, na které varan narazí. Navíc k tomu jsou varani poměrně agresivní. Jsou známy případy, kdy varan zahnal na strom fotografy a dva dny pod ním čekal, jestli slezou. I přes jejich nebezpečnost těchto majestátných pánů ostrova Komodo nezadržitelně ubývá.
varan komodský

3. místo - Madagaskar

A jdeme na top příčky. Na třetím místě je Madagaskar, tento ostrovní stát nedaleko Afriky snad nemusím nikomu zdlouhavě představovat, už i proto, že o něm byla natočena série kreslených filmů. Asi nejznámějšími endemity z Madagaskaru jsou lemuři, které nanajdeme opravdu nikde jinde na světě. Žije jich tu asi 20 druhů, z nichž nejznámějším je asi lemur kata, kterého si rozhodně nemůže nikdo splést s nějakým jiným druhem, protože má dlouhý ocas se střídajícími se bílými a černými pásy. Dalšími druhy lemurů jsou třeba lemur tmavý, lemur vari nebo lemur bělohlavý. Speciální skupinou lemurů jsou indriové. Mezi ty patří indri známý pro svůj křik, který je díky hrdelnímu vaku slyšet až na 3 km. Dále také sifakové a avihiové. Na vrcholu potravního řetězce v Madagaskaru je příbuzná cibetek fosa. Proslavila se tím, že sežera snad všechno na co příde, od ptáků, vajec nebo plazů až po drůbež, kterou občas ukradne domorodcům. Jedním ze symbolů Madagaskaru jsou také početní chameleoni.
lemur kata
fosa

2. místo - Nový Zéland

Těsně pod samotným vrcholem skončil Nový Zéland, to ale neznamená, že se na jeho území nesetkáme s žádnou podivuhodnou faunou. Na Novém Zélandu nebyli žádní přirozemí dravci, a tak si mohla spousta ptáků dovolit ztratit schopnost letu. Jedním z těch nejznámějších je asi kivi jižní. Jeho peří totiž připomíná hustou srst a malá očka mu nedovolují moc dobře vidět. To ale vynahrazuje dlouhý zobák s vynikajícím čichem, podle kterého se kivi také orientuje. Zajímavé je, že samec je téměř o polovinu menší než samice a je to také on, kdo pečuje o potomstvo. Dalším nelétavým novozélanským ptákem je nejtěžší papoušek světa kakapo soví. Ten je v současné dobvě krititcky ohrožený, ale už je považován za zachráněný druh, protože byl vysazen na několika ostrovech u Nového Zélandu, které byly předem zbaveny predátorů, kteří stály za snížením jeho počtů. To slípka takahe už byla povážována za vyhubenou, ale byla znovuobjevena a díky ochranářům její stavy narostly tak, že se dokonce dostala mezi "pouze" ohrožené druhy. Novozélandskou speciálností je haterie novozélandská, která na zemi žije už od druhohor. Kdysi měli haterie na temeni třetí oko, které ale časem ztratilo svou funkci, a tak ho dnes vidíme už pouze u mladých jedinců. Zajímavé také je, že haterie sdílejí nory s buřňáky a jejich soužití v jedné noře je překvapivě klidné. A to je jen výčet těch nejzajímavějších endemitů, které na Novém Zélandu najdeme.
kivi jižní
haterie novozélandská

1. místo - Galapágy

A konečně na prvním místě místě není nic jiného, než sopečné souostroví Galapágy v Tichém oceánu politicky spadající pod Ekvádor. Na těchto 19 ostrovech žije tolik neuvěřitelných zvířat, že podle mě je to jedno z nejkrásnějších míst naší planety. Mezi nejznámější obyvatele Galapág patří leguán mořský, který se může jen na chvíli potopit pod vodu pro svou oblíbenou potravu - řasy. Zbytek dne se musí slunit na břehu, aby nepodchladl. Žije tam také největší suchozemská želva světa - želva sloní dorůstající délky až 1,2 m a hmostnosti 200 kg. Existující dva typy těchto želev rozlišující se podle tvaru krunýře. První želvy mají krunýř přiléhající k tělu a druhé mají krunýř klenutý. Ptačí říše zde zastupuje třeba nejseverněji žijící tučňák - tučňák galapážský, který na Galapágách přežívá díky tomu, že tam proudí velké mořské studené proudy. V posledních letech se ale stává, že se vodní proudy zastaví a to má na přírodu katastrofální dopady. Tomuto jevu říkáme El Nino. Žijí tu i dva endemitické druhy racků - racek galapážský, který si zvolil noční způsob života, a racek lávový, který je vůbec nejvzácnějším rackem na světě. Kormorán galapážský ztratil schopnost létat a pro potravu se potápí do vody. Jakýmsi vrcholem potravního řetězce na Galapágách jsou káňata galapážská. Kromě nich tu žije také spousta druhů endemitických pěnkav, které se díky evoluci velmi rychle rozlišili a Charles Darwin pak díky nim mohl napsat svá největší díla.
leguán mořský želva sloní

Takže doufám, že se Vám první část "Best Of" líbila. Pokud ano můžete článek okomentovat a zároveň připsat tip na přístí článek, který bude (snad) zase koncem října. Do toho bych rád napsal "10 nejlepších dokumentů o pravěku", takže pokud byste si rádi přečetli něco o Vašem oblíbeném dokumentu, tak napište tip do komentů. ;)

Jo a ještě se omlouvám, že je ten článek takový rozházený, ale z nějakého záhadného důvodu mi nejde měnit velikost obrázků, takže kdyby někdo věděl čím to je, tak mi může poradit.
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Prehistoricworld Prehistoricworld | Web | 30. září 2011 v 21:02 | Reagovat

Skvělá práce - krásné obrázky a zajímavý popis :)

2 HAAS HAAS | Web | 1. října 2011 v 12:41 | Reagovat

Skvělé, mezi nejlepší dokumenty o pravěku bych zařadil: Celou sérii Putováni s..., Prehistorický Park, Ve stínu dinosaurů...

3 siamotyran siamotyran | Web | 1. října 2011 v 12:44 | Reagovat

pěkné a těším se na dalších TOP 10 :-)

4 HAAS HAAS | Web | 1. října 2011 v 16:43 | Reagovat

Nejlépe, kdyby jsi příště zařadil Prehistorický Park do toho seznamu, prosím.

5 dinosaurss dinosaurss | Web | 2. října 2011 v 11:37 | Reagovat

Parádní!..nádhera ,moc pěkně vypracované, krásné popisy s obrázky!, Ti ptáci z Nové Guinei jsou překrásní,mají nádherné zbarvení!, prostě jedním slovem bych ohodnotil tento článek na - BOMBA! :-D

6 siamotyran siamotyran | Web | 9. listopadu 2011 v 20:17 | Reagovat

Kdy dáš další článek chybíš tu ;-)

7 dinosaurss dinosaurss | Web | 16. listopadu 2011 v 16:47 | Reagovat

[6]: no jo ,kdy se vrátíš??

8 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 5. prosince 2011 v 2:36 | Reagovat

You will never buy fashion and cheap Coach Handbags. These benefits,  Coach Factory Outlet are the best shopping place for most women. They are the first choice for women.

9 Coach Outlet Store Online Coach Outlet Store Online | E-mail | Web | 10. prosince 2011 v 8:08 | Reagovat

It's magical

10 Houba Houba | E-mail | 23. února 2012 v 22:09 | Reagovat

kraaaaaaaasa!
požaduju další top 10 !

11 Louis Vuitton Louis Vuitton | E-mail | Web | 1. března 2012 v 7:14 | Reagovat

Phony custom made designer bags outsell the original elements in China and tiawan with a staggering percentage of more than 20:

12 pepa pepa | E-mail | 28. května 2012 v 8:10 | Reagovat

Je to pěkně hnusný , tvoje manželka je asi pěkná frigida , když děláš takový píčoviny

13 Louis Vuitton Outlet Louis Vuitton Outlet | E-mail | Web | 24. července 2012 v 9:22 | Reagovat

The contrast between your body type and the handbag's shape provides a balance in your look.Louis Vuitton Outlet  If you get one that's the same shape as your body, you'll just put more emphasis on your problem areas.

14 Chanel Bags Chanel Bags | E-mail | Web | 17. srpna 2012 v 3:36 | Reagovat

These bags not only mode, are also useful Chanel handbags come in a variety of colors and sizes, making them ideal for all styles and occasions.

15 J J | E-mail | 26. srpna 2012 v 13:58 | Reagovat

Skvělý článek . +++
Já se sice na žádné takové místo asi nedostanu , proto jej vítám jako velmi přínosné .( Kdo chce porozumět , ten porozumí ...)

16 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 5. září 2012 v 2:48 | Reagovat

Usually, they do not give problems to the affected person, but as the size of the deposit increases or become sore, they will surely give serious pain. The following are the frequently asked questions and answers that can help explain the concept of calcium deposits.

17 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 25. září 2012 v 3:40 | Reagovat

caili0921This is a mainstream view in the community have great supporters, great view.

18 coach bags coach bags | E-mail | Web | 6. října 2012 v 7:05 | Reagovat

caili1006This is a mainstream view in the community have great supporters, great view.

19 chanel bags chanel bags | E-mail | Web | 8. října 2012 v 10:39 | Reagovat

An 11-year-old Brooklyn girl who found an abandoned baby was forced to undergo a gynecological exam to prove to police the infant wasn't hers, her mother complained yesterday. Carol Armstrong said cops treated her daughter Chanel more like a suspect than a heroine. "My daughter became hysterical," Armstrong said yesterday, not long after police arrested the baby's real mother. But housing police spokesman Carl Pelleck said Armstrong "volunteered to let her daughter be examined. "We did not order her to go," he said. Armstrong said she only agreed to the exam "because I didn't want them to harass my child with any more questions.
" The baby boy was in serious condition at Brookdale Hospital with a fractured skull. His mother, Kara Bradley, was arrested when she showed up at the hospital to inquire about the boy's condition. Police said Bradley, 20, confessed to putting her son in a shopping bag and throwing him from her fourth-floor bedroom window in the Cypress Hills housing project immediately after giving birth to him Saturday afternoon. The infant landed on the roof of a building right outside Chanel Armstrong's window, police said. Chanel was searching for her cat, her mom said, when she spotted the shopping bag on the roof and heard the baby's wails. The stunned little girl phoned her 22-year-old sister, Tashon, who rushed over from her Bushwick, Brooklyn, apartment. "I called 911, and they instructed me to tie the baby's [umbilical] cord," the sister said. "The police arrived and rushed the baby to the hospital.

20 Benýšek Zdeněk Benýšek Zdeněk | E-mail | 25. března 2013 v 11:50 | Reagovat

V Avibasi jsem našel rajku australskou,byl to malý obrázek(fotografie).Dnes jsem chtěl najít větší,již se mi to nepodařilo.mohl by mi někdo poradit,kde jí najít?Mnohokrát děkuji.Zdeněk B.

21 anonym anonym | 25. listopadu 2013 v 20:22 | Reagovat

Bože můj. O__O O__O O__O
1. Není to Mauritius ale Mauricius
2. Na západ od Madagaskaru je Afrika a ne Indický oceán

Chce se mi z toho :-!  :-!  :-!  :-!  :-!

22 HAAS HAAS | Web | 27. července 2014 v 20:27 | Reagovat

[12]: Ty závistivý grázle!

[21]: Mauritius je správný anglický název! A chybičku, kterou popisuješ ve druhém bodu, udělá každý! Takže to laskavě napiš slušně!!!

23 lalalaaaa lalalaaaa | 24. února 2016 v 9:16 | Reagovat

:-D

24 Arlenechoca Arlenechoca | E-mail | 23. července 2017 v 0:31 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
See you later ;)

XRumer20170721

25 Carolyngot Carolyngot | E-mail | 4. srpna 2017 v 20:03 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captcha recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another size-types of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM programms: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708

26 Carolyngot Carolyngot | E-mail | 6. srpna 2017 v 4:06 | Reagovat

Absolutely NEW update of SEO/SMM package "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas breaking of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another categories of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
Good luck!

XRumer201708

27 Leeannorini Leeannorini | E-mail | 11. srpna 2017 v 14:40 | Reagovat

Revolutional update of SEO/SMM software "XRumer 16.0 + XEvil 3.0":
captchas recognition of Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
and more than 8400 another subtypes of captcha,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can connect XEvil 3.0 to all most popular SEO/SMM software: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke, and more than 100 of other software.

Interested? You can find a lot of impessive videos about XEvil in YouTube.
You read it - then IT WORKS!
See you later ;)

XRumer201708c

28 Avia777Mi Avia777Mi | E-mail | 16. srpna 2017 v 21:18 | Reagovat

<b>Авиабилеты по РУ за 60 процентов от цены кассы.</b> по МИРУ - 50%| <b>Телеграмм @AviaRussia</b> только этот, другие не используем.

Надежно. Выгодно. Без слётов. И БЕЗ каких-либо проблем.

Оплата:
ЯндексДеньги, Webmoney (профессиональные счета)
Рады сотрудничеству!
________

дешевые авиабилеты акции авиакомпаний скидки москва
авиа билет дешевле +по акции москва
билеты авиа дешево туту
авиабилеты москва ташкент недорого
дешевые авиабилеты +из санкт петербурга

29 Soroer Soroer | E-mail | 22. srpna 2017 v 23:31 | Reagovat

Качественные БЕСПЛАТНЫЕ секс игры находятся для вас игры без установки онлайн на  https://vk.com/porno_flash_games

P.S. - ЗАХОДИТЕ И ИГРАЙТЕ в порно флеш ИГРЫ БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ на https://vk.com/porno_flash_games

30 Soroxl Soroxl | E-mail | 25. srpna 2017 v 8:52 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО http://sexvipka.com/ ПОРНО ОНЛАЙН БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ТАК ЖЕ НЕ ПРОПУСТИ ГОРЛОВОЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ СЕСТРЫ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

31 Sororo Sororo | E-mail | 25. srpna 2017 v 12:25 | Reagovat

СМОТРИ КАЧЕСТВЕННОЕ ПОРНО http://sexvipka.com/ ПОРНО HD БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ОБРАТИ ВНИМАНИЯ ГОРЛОВОЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ СОСЕДКА ДЕЛАЕТ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

32 Soroer Soroer | E-mail | 25. srpna 2017 v 13:06 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО http://sexvipka.com/ ПОРНО HD БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
ЗАЦЕНИ ЛУЧШИЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ ЛУЧШИЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

33 Soroda Soroda | E-mail | 25. srpna 2017 v 13:48 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ СЕКС HD http://sexvipka.com/ ПОРНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ ГЛУБОКИЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ ВИДЕО БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

34 Soroyl Soroyl | E-mail | 25. srpna 2017 v 16:24 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ ПОРНО ВИДЕО БЕСПЛАТНО http://sexvipka.com/ ПОРНО С МОЛОДЫМИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ СОЧНЫЙ МИНЕТ https://minet-pornosex.ru/ МИНЕТ В ПЕРВЫЙ РАЗ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

35 Soromg Soromg | E-mail | 25. srpna 2017 v 17:10 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ СЕКС HD http://sexvipka.com/ СЕКС HD БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ МИНЕТ ОНЛАЙН https://minet-pornosex.ru/ ГОРЛОВОЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

36 Sorokq Sorokq | E-mail | 26. srpna 2017 v 3:34 | Reagovat

СМОТРИ В ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ СЕКС ВИДЕО http://sexvipka.com/ ПОРНО БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И БЕЗ РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ !!!
СМОТРИ МИНЕТ HD https://minet-pornosex.ru/ СОЧНЫЙ МИНЕТ БЕСПЛАТНО И БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ !!!

ЛУЧШЕЕ ПОРНО ВИДЕО ОНЛАЙН НА ЛЮБОЙ ВКУС БЕЗ РЕКЛАМЫ И ВИРУСОВ НА САЙТЕ !!!

37 ElvaOje ElvaOje | E-mail | 25. prosince 2017 v 22:50 | Reagovat

апрапрапр

38 JosephCoulp JosephCoulp | E-mail | Web | 13. března 2018 v 16:02 | Reagovat

Helpful knowledge. Regards.

avis pharmacie en ligne cialis <a href="http://cialisfidel.com/">cialis generic</a> cialis preis in griechenland <a href=http://cialisfidel.com/>cialis generic</a>

39 Canadarab Canadarab | E-mail | Web | 16. března 2018 v 0:58 | Reagovat

Thank you for another informative web site. Where else may just I get that kind of information written in such a perfect means? I've a mission that I am simply now running on, and I've been at the glance out for such info.

drugstore online
<a href=http://canadianpharmacycubarx.com/#>canadian pharmacy viagra brand</a>
canadian online pharmacies prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacycubarx.com/#">the canadian pharmacy</a>

40 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 12. září 2018 v 1:39 | Reagovat

Very rapidly this site will be famous amid all blogging and site-building people, due to it's fastidious articles

41 Marktip Marktip | E-mail | Web | 12. září 2018 v 7:34 | Reagovat

viagra low price
<a href="http://viagrafanlux.com">female viagra pills</a>
cheap viagra usa buy viagra usa
<a href=http://fanluxviagra.com#buy+50+mg+viagra>viagra natural</a>

42 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | 12. září 2018 v 18:10 | Reagovat

Hello mates, I am again here, and reading this post related to Search engine marketing, its also a pleasant paragraph, so keep it up.

43 Marktip Marktip | E-mail | Web | 12. září 2018 v 18:17 | Reagovat

generic viagra comparison
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra uk</a>
comprar viagra en farmacia online portugal
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+capsules+online+mail-order+pharmacies>buy viagra online</a>

44 where to buy viagra where to buy viagra | E-mail | Web | 12. září 2018 v 20:17 | Reagovat

What's up to all, the YouTube film that is posted at at this juncture has truly nice quality beside with nice audio feature

45 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | 13. září 2018 v 18:18 | Reagovat

Genuinely no matter if someone doesn’t understand then its up to other visitors that they will help, so here it occurs.

46 Marktip Marktip | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:27 | Reagovat

glionil generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra online</a>
how to buy female viagra online
<a href=http://fanluxviagra.com#generic+viagra+available>viagra substitute</a>

47 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 13. září 2018 v 21:45 | Reagovat

Today YouTube video clips quality is more superior and better, therefore that’s the reason that I am watching this video at at this place.

48 Marktip Marktip | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:30 | Reagovat

viagra prices 2016
<a href="http://viagrafanlux.com">where to buy viagra</a>
keppra 500 mg bijsluiter viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#brand+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra generic availability</a>

49 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:53 | Reagovat

Why YouTube video clips are shared everywhere? I think one reason is that these are easy to get embed script and paste that script everyplace you desire.

50 viagra coupons viagra coupons | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:25 | Reagovat

This article is in fact a good one it assists new the web visitors, who are wishing in favor of blogging.

51 Marktip Marktip | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:33 | Reagovat

generic viagra india safety products
<a href="http://viagrafanlux.com">female viagra</a>
generico de viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+50+mg>buy viagra online</a>

52 Marktip Marktip | E-mail | Web | 14. září 2018 v 3:34 | Reagovat

costco pharmacy price for viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra coupons</a>
viagra 50 mg 10 tablet
<a href=http://fanluxviagra.com#buy+100+mg+viagra>buy generic viagra online</a>

53 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | 14. září 2018 v 10:50 | Reagovat

One other technique in favor of advertising your web site is posting comments on unique directories with your website link.

54 Marktip Marktip | E-mail | Web | 14. září 2018 v 13:02 | Reagovat

viagra wines shiraz 2004 chevrolet
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra generic availability</a>
stangl 100 wirkung viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+generica+esfarmaco>where to buy viagra</a>

55 Marktip Marktip | E-mail | Web | 14. září 2018 v 14:27 | Reagovat

viagra online bestellen zonder reception
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra cost</a>
shea moisture buy online uk viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#over+the+counter+viagra>viagra for women</a>

56 Marktip Marktip | E-mail | Web | 14. září 2018 v 14:58 | Reagovat

buy viagra from canada pharmacy
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra generic availability</a>
reputable source for generic viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#cheap+viagra>viagra coupon</a>

57 Marktip Marktip | E-mail | Web | 14. září 2018 v 16:04 | Reagovat

ciprohexal 250 mg dosierung viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">cheap viagra</a>
aciphex generic otc viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#sildenafil+citrate>buy generic viagra online</a>

58 Marktip Marktip | E-mail | Web | 14. září 2018 v 16:17 | Reagovat

buy viagra online boots stores
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra pill</a>
genericos intercambiables o similares a viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#pfizer+viagra>viagra coupon</a>

59 viagra coupon viagra coupon | E-mail | Web | 14. září 2018 v 18:30 | Reagovat

When some one searches for his vital thing, thus he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

60 female viagra pills female viagra pills | E-mail | Web | 14. září 2018 v 23:20 | Reagovat

If you are ready to watch comic videos online then I suggest you to pay a visit this site, it includes genuinely so humorous not only video clips but also other stuff.

61 Marktip Marktip | E-mail | Web | 15. září 2018 v 0:52 | Reagovat

online sale of viagra in pakistan medical store
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra 100mg</a>
viagra online canada pharmacy cheap
<a href=http://fanluxviagra.com#red+viagra+online+mail-order+pharmacies>viagra tablets</a>

62 Marktip Marktip | E-mail | Web | 15. září 2018 v 5:33 | Reagovat

cenforce 100 viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra without a doctor prescription</a>
phrenilin forte generic viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#prezzo+viagra+50+mg>viagra 100 mg</a>

63 Marktip Marktip | E-mail | Web | 16. září 2018 v 19:43 | Reagovat

viagra price 2015
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra cost</a>
generico do viagra onde comprar um
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+coupon>online viagra</a>

64 cheap sildenafil online cheap sildenafil online | E-mail | Web | 16. září 2018 v 20:30 | Reagovat

Wow, what a quality it is! For the reason that mostly YouTube movies have no good quality, but this is actually a nice quality video.

65 Marktip Marktip | E-mail | Web | 17. září 2018 v 1:05 | Reagovat

anticoncepcional selene generico do viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">sildenafil citrate</a>
s100 viagra without a doctor
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+canada>natural viagra</a>

66 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | 17. září 2018 v 7:07 | Reagovat

My family every time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting experience daily by reading thes fastidious posts.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama